Хвърчил

Речник на българския език

Хвърчил географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение