Устрен

Речник на българския език

Устрен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение