Търхово

Речник на българския език

Търхово географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение