Търнене

Речник на българския език

Търнене географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение