Търкашени

Речник на българския език

Търкашени географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение