Туроковци

Речник на българския език

Туроковци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение