Толовица

Речник на българския език

Толовица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение