Съботковци

Речник на българския език

Съботковци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение