Събковци

Речник на българския език

Събковци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение