Сухострел

Речник на българския език

Сухострел географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение