Стенско

Речник на българския език

Стенско географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение