Становец

Речник на българския език

Становец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение