Среднево

Речник на българския език

Среднево географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение