Сигмен

Речник на българския език

Сигмен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение