Селиминово

Речник на българския език

Селиминово географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение