Савино

Речник на българския език

Савино географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение