Ръжица

Речник на българския език

Ръжица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение