Ръжавец

Речник на българския език

Ръжавец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение