Романци

Речник на българския език

Романци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение