Ребърково

Речник на българския език

Ребърково географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение