РНК

Речник на българския език

РНК съкращение (тип 503) редактиране

Значение

Рибонуклеинова киселина