Пърличево

Речник на българския език

Пърличево географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение