Протопопинци

Речник на българския език

Протопопинци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение