Петлино

Речник на българския език

Петлино географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение