Острово

Речник на българския език

Острово географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение