Окорш

Речник на българския език

Окорш географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение