Озърновци

Речник на българския език

Озърновци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение