Манастирци

Речник на българския език

Манастирци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение