Макреш

Речник на българския език

Макреш географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение