Любенци

Речник на българския език

Любенци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение