Любенец

Речник на българския език

Любенец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение