Лъжница

Речник на българския език

Лъжница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение