Лозен

Речник на българския език

Лозен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение