Липница

Речник на българския език

Липница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение