Липец

Речник на българския език

Липец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение