Липен

Речник на българския език

Липен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение