Левци

Речник на българския език

Левци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение