Левочево

Речник на българския език

Левочево географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение