Ласкар

Речник на българския език

Ласкар географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение