Кършалево

Речник на българския език

Кършалево географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение