Кърчовско

Речник на българския език

Кърчовско географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение