Кърпачево

Речник на българския език

Кърпачево географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение