Кръстилци

Речник на българския език

Кръстилци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение