Кръстатица

Речник на българския език

Кръстатица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение