Кръстава

Речник на българския език

Кръстава географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение