Кръкожабене

Речник на българския език

Кръкожабене географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение