Кремиковци

Речник на българския език

Кремиковци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение