Кремен

Речник на българския език

Кремен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение