Кравино

Речник на българския език

Кравино географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение