Костуринци

Речник на българския език

Костуринци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение